วิธีติดตั้งลูกบิดประตู

ขั้นตอนที่ 1ให้ช่างใช้แผ่นแม่แบบที่ติดมากับชุดลูกบิดประตูติดไว้ที่ประตู โดยให้วางอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ พร้...

Continue reading

การเลือกใช้ UPVC

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่ผู้บริโภคมีทางเลือกใหม่ๆ มากมาย เราจึงต้องมีเกณฑ์ต่างๆ ในการพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหน...

Continue reading